Ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

Vážení zákonní zástupci,

přinášíme vám aktualizaci OŠETŘOVNÉHO, a to do 13 let. Žádosti můžete získat elektronicky na mailu sekretarka@zsvsehrdova.cz, nebo osobně v kanceláři školy. V pátek 20.3. lze žádosti vyzvednout od 8:00h – 12:00h. Další týden v pondělí 23.3. od 10:00h-12:00h a ve středu 25.3. od 10:00h – 12:00h.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech.
A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj
budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny
schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako
dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této
mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.
„Musíme lidem co nejvíce usnadnit současnou situaci a pomoci rodinám řešit problémy,
se kterými se v souvislosti s uzavřením škol a dalších dětských zařízení potýkají.”
říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Co se změní?
 Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů) bude nadále
vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.
 Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let.
 Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření
v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy
bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.
 Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu
epidemie rozhodne sám zřizovatel.
 Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při
uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez
věkového omezení.
 V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti
sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.
Změny ještě musí projít Parlamentem v režimu legislativní nouze. Po schválení bude
ošetřovné vypláceno i zpětně.
Schválené změny nejsou novelou zákona o nemocenském opatření. Představují
samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně
COVID-19, a to v návaznosti na mimořádné opatření při epidemii vydané Ministerstvem
zdravotnictví. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní
pravidla.