LEGIOVLAK

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.

Tento zajímavý projekt si nemohli nechat ujít žáci naší školy. Velice se jim tato replika vlaku z let 1918-1920 líbila. Tímto projektem si žáci jednotlivých ročníků rozšířili prvotní vědomosti z historie o tomto období.