Distanční výuka jede!

Od 14. 10. se naši pedagogové, asistentky a vychovatelky vrhli na distanční výuku.  Zkušenost a dovednost měli již z jarních měsíců zavření škol. Tento školní rok je tato výuka nově zakotvena i ve školském zákoně.

Distanční výuka může probíhat ve dvou linií, a to online nebo offline. Většina žáků školy pracuje v distanční výuce online. Komunikačním kanálem je Microsoft 365, kde žáci pracují ve videokonferencích. Jestliže se někdo nemůže zúčastnit videokonference, tak je zde pro žáky další komunikační kanál www.onlineskolak.cz. Offline pracuje pouze jeden žák a učivo se mu předává osobně.

Žáci, kteří neměli počítač,  tak si mohli zapůjčit ze školy. Co se týče připojení k internetu, tak potřebná data škole poskytl  pro vybrané žáky T-Mobile. Žákům umožnil volná data na tři měsíce na SIM kartě. Další získání počítačů pro žáky školy se uskutečnilo přes paní Noru Fridrichovou, novinářku, která je patronkou akce “Notebooky pro distanční výuku samoživitelů”. Pomoc žákům s technickým vybavením nepřišli jen známé společnosti a známí lidé, ale také jedna babička našeho bývalého žáka, která přispěla na notebook krásnou částkou  8 000 Kč.

Všechny tyto  dary by nebyly naplno využité, kdyby pedagogové školy nepřistoupili k distanční výuce zodpovědně. Každé dopoledne se s dětmi vídají na online hodinách. Právě oni, pedagogové, se denně připravují i několik hodin na další online výuku. Připravují materiály a prezentace, které žákům sdílí denně ve videovýuce. Pedagogové mají ale i další činnost, která zaslouží obdiv, protože opět je tu nekonečná příprava materiálů. Jsou to různá doučování, loga a kluby, které i v této době žákům pomáhají ve výuce.

Jelikož všichni pracují s velkým pedagogickým nasazení, tak si troufáme říci, že distanční výuka se podařila zvládnout.

Všem těm, kteří pro děti něco dělají nebo udělali patří náš veliký dík!

Dík patří rodičům, babičce, velkým společnostem, novinářce, ale hlavně pedagogům, kteří celou distanční výuku zdárně koordinují.

JE VIDĚT, ŽE VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME!