Volnočasové družinové tvoření v Teams

Od 11. listopadu se umožnilo dětem další online připojení. Jedná se o volnočasovou nepovinnou chvilku pro děti. Tohoto vysílání se ujala kolegyně vychovatelka Eva Gertnerová, které si s dětmi  z oddělení Sluníček vypráví a vymýšlí aktivity, které všechny spojí a čas online si řádně užijí.