Karta Školák ISIC

Vážení rodiče, 
v žákovských knížkách budou mít dne 22. 6. žáci 1. – 4. tříd vloženu žádost o vydání karty ISIC. Na přední straně žádosti jsou veškeré informace o tom, co přináší pro vaše dítě tato karta Školák ISIC.

Od září  následujícího školního roku budeme tuto kartu využívat pro vás i v docházkovém systému školy i  jako čipovou kartu do jídelny.

Chcete-li vědět, zda vaše dítě dorazilo do školy, budou vám tyto informace zaslány do vašeho mobilního telefonu, zároveň si žák otevře školu při pozdějším příchodu ( návštěva u lékaře…)

Zakoupení této karty, která zároveň platí i v zahraničí při vstupech a dopravě, také i při nákupech ( více na www.isic.cz) je na vašem zvážení.

Vyplněnou žádost tedy předejte do kanceláře školy. 350 Kč je potřeba do 27. 6. 2022 uhradit buď v hotovosti v kanceláři či na účet školy 122 31 471/0100 ( zpráva pro příjemce ISIC + jméno a třída žáka).

Agendu ISIC na naší škole řeší Mgr. Marcela Kasíková

Mgr. Monika Zemanová