Slavnostní vyhodnocení školního roku 2021/2022

Školní rok je skoro u svého konce.

Dne 23.6. se za krásného počasí setkali všichni z Všehrdovky na školní zahradě. Paní ředitelka Monika Zemanová rozdala všechna ocenění, která si žáci vybojovali v různých odvětví, ať vědomostních, tak sportovních za celý školní rok. 

Také bylo ale loučení s naší dlouholetou paní učitelkou Mgr. Petrou Hájkovou, která se rozhodla pro změnu a bude učit jinde, v menší škole a určitě bude svědomitě předávat své zkušenosti dalším žákům. Všichni ji přejeme jen to dobré!

Loučení proběhlo ještě s našimi páťáky a také s Ing. Hankou Motlovou a vychovatelkou Aničkou Jaškovovou. Také přejeme hodně úspěchů na jejich další životní cestě.

Celé vyhodnocení nekončilo smutkem z odcházejících, ale na žáky čekalo ještě vyhodnocení Ekologického projektu, ve kterém jsme získali v okrese 1. místo ve sběru PET lahví, 1. místo ve sběru papíru a 2.místo za nejvíce odevzdaného papíru na jednoho žáka. Takže jsme měli opravdu veliké úspěchy! 

Všem, kteří dosáhli nějakých úspěchů, ať velkých či malých zaslouží velikou pochvalu a gratulaci!

Momenty slavnostního dne zhlédněte ve fotodokumentaci.