2.B

Práce pro třídu 2.B v termínu 30.3. – 3.4.
Český jazyk – opakování probraného učiva – měkké a tvrdé souhlásky
Učebnice – str. 69 cv. 1 opiš 4 věty do sešitu ČJ-D
Pracovní sešit – str. 5
Písanka str. 3
Čítanka str. 46-49
Kdo má možnost – trénuje ve třídě na stránce www.gramar.in

Matematika – sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 2,3.
Pracovní sešit – str. 9
Sloupečky – dle uvážení, alespoň 2x týdně
Geometrie – vlepený list
Kdo má možnost – trénuje ve třídě na stránce www.matika.in

Prvouka – uč. str. 44
Pracovní sešit – str. 53
Tento týden je zaměřen především na opakování, naučení se probraného a dokončení nedodělaného učiva z minulého týdne.

 
—————————————————————————————-
Práce pro třídu 2.B. v týdnu od 23.3. – 27.3.

Český jazyk – stále především psaní i/y, význam slov, druhy vět
ČJ – pracovní sešit 2.díl (velký žlutý) – str. 3-4
Písanka – druhý díl (malá žlutá) – str. 1-2
Čítanka – str. 42-45

Matematika – sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení č.2, č.3

Pracovní sešit (velký růžový) str. 26-27
Geometrie – vlepeno v sešitě
sloupečky (dle vlastního uvážení)

Prvouka – uč. str. 43
Pracovní sešit str. 52

Angličtina – pracovní list

Kdo má možnost doporučuji také procvičování v naší virtuální třídě (www.gramar.in a www.matika.in)

Mgr. Marcela Kasíková

—————————————————————————————————————————