2.B

2.B   Práce na týden 22.6. – 24.6. 2020  

Český jazyk – slova s bě,pě,vě

PS str.17/1,2,3

 

Čtení

Čítanka str. 88-89

 

Matematika – opakování

Vyber si 3 cvičení v prac. sešitě ze stran 57-59 (jakékoliv)

———————————————————

2.B distanční výuka 15.6. – 19.6.

 

Český jazyk      

Slova s bě-pě-vě-mě

PS str. 16/1,2,4 a str.18/1,2

Písanka str. 13

Čítanka str.80-82

 

Matematika – násobilka

Početník 48/1,2,3

Sčítání a odčítání do 100

Pracovní sešit str.55

Geometrie – osová souměrnost

Pracovní sešit str.50/1,2,3

 

Prvouka – Kamarádi přírody

Pracovní sešit str. 67

 

———————————————————————–

  1. B Práce na týden 8.6. – 12.6. 2020  

Český jazyk

– párové souhlásky (nakopírovaný obrázek – traktor)

– slova s DĚ,TĚ,NĚ (pracovní  sešit  str. 14/1,2,3)

– slovesa (pracovní sešit  str. 25/1,2)

Psaní  –  Písanka str. 12

Čtení  –  Čítanka str.76-78

 

Matematika

– násobilka (pracovní sešit str. 46/1,2 a  str. 47/3,4)

– sčítání a odčítání do 100 (pracovní sešit str.48/3,4)

Geometrie – měření úseček na cm a mm (nakopírovaný list nalepte do sešitu geometrie)

 

Prvouka

Opakování -Jaro (pracovní sešit str.64)

 

Nakopírované listy (ČJ+Geometrie) dostanou děti v pondělí 8.6. ve škole při focení.

———————————————————————————————————

Práce pro třídu 2.B v termínu 1.6. – 5.6.

Český jazyk
Párové souhlásky – pracovní sešit str. 13/ 1-4
Slovesa – pracovní sešit str. 24

Písanka str. 10, 11
Čítanka str.72-74

Matematika
Násobilka – pracovní sešit str. 44/5 (pozor cvičení pokračuje na str.45)
Slovní úlohy – pracovní sešit str. 42 a str. 43/3,4,5
Sčítání a odčítání do 100 – pracovní sešit str. 48/2

Početníky využijte kdykoli

Geometrie – rýsování úsečky dané délky (pracovní list – info v e-mailu)

Prvouka
Ptáci a jejich hnízda – pracovní sešit str.63
učebnice str. 51 – využijte ke čtení

—————————————————————————————

2.B  Práce na týden  25.5. – 29. 5. 2020

Český jazyk – párové souhlásky, podstatná jména

Pracovní sešit str. 12 a str. 23
Písanka str. 9
Čítanka str. 66-67

Matematika – násobilka č.5, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100

Pracovní sešit str. 39
Pracovní sešit str. 41/1
Pracovní sešit str. 13

Geometrie – tělesa a rovinné útvary
pracovní sešit (MA) str. 37/4

Prvouka    – Domácí ptáci

Pracovní sešit str.62
Učebnice str.54-55 využijte ke čtení

Výše uvedené učivo je POVINNÉ pro všechny. DENNĚ prosím číst alespoň 10 minut a trénovat násobilku.
Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte mě, ráda pomůžu.

—————————————————————–
2. B   Práce na týden  18.5. – 22. 5. 2020

Český jazyk – párové souhlásky, podstatná jména
Pracovní sešit ČJ str. 11 a str. 19 cv.5

Psaní – učebnice ČJ str. 111/14 (přepiš do ČJ-D 5 vět a barevně vyznač vlastní jména)
Písanka str. 8

Čtení – čítanka str. 66-67

Matematika – násobilka  5, sčítání a odčítání do 100

Pracovní sešit  str. 34/2,3,4 a str.35/3,4 (násobení, dělení)
Pracovní sešit  str. 16/1,2,3,4 (sčítání, odčítání)

Geometrie – pracovní sešit (MA)  str. 17/3

Prvouka –  hospodářská zvířata
PS str.61 (uč.str.52-53 využijte ke čtení)

 
 
Práce pro třídu 2.B v době od 11.5. – 15.5

Český jazyk-Párové souhlásky, podstatná jména
PS str. 10 a str.22/1,2,3
uč. str.  74/2 (přepiš do ČJ-D a podle zadání vybarvi)

čítanka str. 64-65

Matematika- Násobilka  5, sčítání a odčítání do 100
PS str. 33 (trénujte řadu násobků)
PS str. 10/2,4

Geometrie – délka úsečky
PS str. 14

Prvouka-Hospodářská zvířata
PS str.60 (uč.str.52-53 využijte ke čtení)

Kdo má možnost trénuje také na webových aplikacích. Prosím denně číst a trénovat násobilku.

——————————————————————————-
Práce pro  třídu 2.B v týdnu od  4.–7.5. 2020

Český jazyk – párové souhlásky
PS str. 9
uč. str.  73/4 (doplň podstatná jména a přepiš do ČJ-D)
písanka str. 7

Čtení
list 4,5,6,7 *

Matematika -násobení, dělení (opakování násobilky 2,3 4, sčítání a odčítání do 100)
– nově: násobení č. 5
PS str. 32
sloupečky 21-24 *

Geometrie -úsečky
Pracovní list s opakováním (prosím nalepte do sešitu G)*

Prvouka
Člověk a jeho svět: list – Já v číslech*

*tuto práci jste dostali v pondělí 27.4. ve škole (v deskách)

Denně prosím číst 🙂 kdo má možnost trénuje v naší třídě v aplikaci gramar.in, matika.in, nebo na webu www.skolakov.eu, www.vcelka.cz

———————————————————————————————————
Práce pro třídu 2.B v termínu 27.4. – 30.4.
Český jazyk – párové souhlásky, opakování probraného učiva
PS –  str. 8
Uč. str. 100 cv. 3 (přepiš 3 věty do ČJ-D)
Písanka str. 6
Čtení – list 1,2,3,4 (tyto listy dostanete ve škole v pondělí 27.4. spolu s penězi za ŠVP)

Matematika – opakování +/- do 100, násobení 4
PS str. 31, str. 10 cv.1,5
+ trénuj sloupečky 17-20 (tyto listy dostanete rovněž ve škole při předávání peněz za ŠVP)
Geometrie – narýsuj přes celý list pavučinu, dokresli k ní malého pavouka

Prvouka – rostliny na jaře
Učebnice str. 46-47
PS str. 59

——————————————————————————————————————–

20.4. – 24.4. práce pro třídu 2.B

Český jazyk – párové souhlásky, opakování probraného učiva
PS – str. 7
Učebnice – str. 98 cv.2 a str. 100 cv. 2 přepiš slova do sešitu ČJ-D (nezapomeň napsat datum)
Písanka str. 5
Čítanka str. 60-63

Matematika – sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení č.4
PS str.15, str. 30
Geometrie – narýsuj 3 tulipány (použij pouze pravítko a tužku)

Prvouka – opakování
Pracovní sešit – str. 56

Denně prosím alespoň 10 minut číst. Moc chválím děti i rodiče za aktivní spolupráci 🙂
Kdo má možnost trénuje v naší třídě na webu gramar.in a matika.in, nebo na www.skolakov.eu, www.vcelka.cz

 
 
14.4. – 17.4. práce pro třídu 2.B
Český jazyk – párové souhlásky, opakování probraného učiva
PS – str. 6, cv. 4,5
Učebnice – str. 97 cv. 2 přepiš slova do sešitu ČJ-D (nezapomeň napsat datum)
Písanka str. 4
Čítanka str. 56-57
Matematika – sčítání a odčítání do 100, násobení 4
PS str.29, str. 8 (součástí je také geometrie – rýsuj podle pravítka)
Prvouka – co lidé dělají
Pracovní sešit – str. 55
Denně prosím alespoň 10 minut číst.
Kdo má možnost trénuje v naší třídě na webu gramar.in a matika.in.
 
——————————————————————————————————-