4.B

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 22.6.-24.6.2020                           Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  Onlineskolak.cz

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Procvičování, převody jednotek

Cvičení najdeš na Onlineskolak.cz

 

Český jazyk

Opakování -vyjmenovaných slov, slovních druhů.

Cvičení najdeš na Onlineskolak.cz

 

Anglický jazyk

Lekce 31

 

Odešli Mgr.Havranové

—————————————————————————

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 15.6.-19.6.2020                           Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  Onlineskolak.cz

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Procvičování, převody jednotek

Cvičení najdeš na Onlineskolak.cz

 

Český jazyk

Opakování -vyjmenovaných slov, slovních druhů.

Cvičení najdeš na Onlineskolak.cz

 

Anglický jazyk

Lekce 31

 

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Lucemburkové-KAREL IV.

 

 

Zápisky na Onlineskolak.cz

 

 

Přírodověda

Ekosystémy

 

 

Výpisky najdete na

Onlineskolak.cz

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

—————————————————————–

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 8.6.-12.6.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré úkoly na jednotlivé dny budou odeslány z Onlineskolak.cz

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Závěrečné opakování str. 49

Úkoly přes Onlineskolak.cz

Český jazyk

Opakování – vyjmenovaná  slova,vzory rodu středního, ženského,

mužského.

Cvičení najdeš na Onlineskolak.cz

 

Anglický jazyk

Lekce 30.

 

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Lucemburkové-Karel IV., Václav IV.

 

 

 

Zápisky na Onlineskolak.cz

 

 

Přírodověda

Str.53-55 Ekosystém lidských obydlí -živočichové

 

 

Výpisky najdete na

Onlineskolak.cz

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

————————————————————————————

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 1.6.-5.6.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré úkoly na jednotlivé dny budou odeslány z Onlineskolak.cz

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Obvod a obsah- str.31

Jednotky obsahu-str.36-37

 

Úkoly přes Onlineskolak.cz

Český jazyk

Opakování – vzory rodu středního, ženského,

mužského.

Cvičení najdeš na Onlineskolak.cz

 

Anglický jazyk

Lekce 29.

 

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Lucemburkové

 

 

 

Zápisky na Onlineskolak.cz

 

 

Přírodověda

Str.53-55 Ekosystém lidských obydlí

 

 

Výpisky najdete na

Onlineskolak.cz

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

——————————————————————————————————–

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 25.5.-29.5.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  MICROSOFT TEAMS

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

opakování

 

Str.50 cv.12- 4 příklady

Str.51 cv.16- 4 příklady

Český jazyk

Opakování -vyjmenovaných slov, slovních druhů.

Cvičení najdeš na Teams.

 

Anglický jazyk

Lekce 28.

 

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.22-23Přemyslovci

 

 

 

Zápisky na Teams.

 

 

Přírodověda

Str.53-55 Ekosystém lidských obydlí

 

 

Výpisky najdete na

Teams.

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

——————————————————————————————————————–

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 18..5.-22.5..2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

opakování

 

Str.50 cv.7- 4 příklady

Str.50 cv.9- 4 příklady

Český jazyk

Opakování -vyjmenovaných slov, slovních druhů.

Cvičení najdeš na webnode a procvičíme si v rámci on-line výuky.

 

Anglický jazyk

Lekce 27.

 

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.21Přemyslovci

Zápisky na webnode.

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Zopakuj si zapsané.

Přírodověda

Str.53-55 Ekosystém lidských obydlí

Zápisky na webnode.

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

—————————————————————————————————————————————-

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 11..5.-15.5..2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Strana 26-27,bude probráno v rámci on-line výuky.

Opakování učiva

 

Str.49cv. 1 -4sloupečky  

Str.49 cv.2

Český jazyk

Učebnice str.104-105

podst. jména rodu mužského, práce s textem, dle zadání.

Opakování a procvičování -vzory r.ženský a střední, vyjmenovaná slova.

Bude probráno v rámci on-line výuky.

Str.109cv.5 vypracuj do školního sešitu 4 věty.

Str. 109 cv. 6 -4 věty.

Anglický jazyk

Lekce 26. Do školního sešitu napiš 4 věty z učebnice str.59 cv.3

Př. What is Robert doing? He is setting the table

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.21Přemyslovci

Zápisky na webnode.

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Zopakuj si zapsané.

Přírodověda

Str.50-51 Ekosystém park

Zápisky na webnode.

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

———————————————————————————————————————–

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 4.5.-7.5..2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Strana 26-27,bude probráno v rámci on-line výuky.

Procvičování převodu jednotek

 

Str.27cv. 19   

Str.27 cv23

Český jazyk

Učebnice str.104-105

podst. jména rodu mužského, práce s textem, dle zadání.

Opakování a procvičování -vzory r.ženský a střední, vyjmenovaná slova.

Bude probráno v rámci on-line výuky.

Str.106 cv.7 vypracuj do školního sešitu 4 věty.

Str. 107 cv. 13 -6 vět

Anglický jazyk

opakování PS str.62-63 a lekce 25

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.18-19 Život za vlády Přemyslovců, románský sloh

Zápisky na webnode.

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Zopakuj si zapsané.

Přírodověda

Str.50-51 Ekosystém park

Zápisky na webnode.

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

———————————————————————————————————————————–

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 27.4.-30.4.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Strana 26-27,bude probráno v rámci on-line výuky.

 

Str.25cv. 12 vypočítej   

Str.25 cv.14 -1.sloupeček,přepiš a vypočítej

Český jazyk

Učebnice str.100-101

podst. jména rodu mužského, práce s textem, dle zadání.

Opakování a procvičování -vzory r.ženský a střední, vyjmenovaná slova.

Bude probráno v rámci on-line výuky.

Str.101 cv.4 vypracuj do školního sešitu

Anglický jazyk

Lekce 24, slovní zásoba a cvičení

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.16-18 Vznik českého státu-Přemyslovci.

Zápisky na webnode.

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Zopakuj si zapsané.

Přírodověda

Str48-49 Ekosystém louka-živočichové.

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

————————————————————————————————————————————————-

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 20.4.-24.4.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Strana 24-25,bude probráno v rámci on-line výuky.

 

Str.24cv. 4přepiš a vypočítej 4  příklady

Str.24 cv.5 4 příklady

 

Český jazyk

Učebnice str.98-99

podst. jména rodu mužského, práce s textem, dle zadání.

Opakování a procvičování -vzory r.ženský a střední, vyjmenovaná slova.

Bude probráno v rámci on-line výuky.

Slohové cvičení-téma

,,Moje on-line výuka, aneb jak mi jde doma učení“.

Napiš do ČJ-domácí a nakresli obrázek.

Anglický jazyk

Lekce 23, slovní zásoba a cvičení

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.16-18 Vznik českého státu-Přemyslovci.

Zápisky na webnode.

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Zopakuj si zapsané.

Přírodověda

Str48-49 Ekosystém louka-živočichové.

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

 


Třída 4.B přehled učiva pro týden od 14.4.-17.4.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Strana 18-19,bude probráno v rámci on-line výuky.

 

Str.18cv. 19přepiš a vypočítej 4  příklady

Str.18 cv.20,poslední 4 příklady

 

Český jazyk

Učebnice str.96-97

podst. jména rodu mužského, práce s textem, dle zadání

Opakování a procvičování -vzory r.ženský a střední.

Bude probráno v rámci on-line výuky.

Učebnice strana 98 cv. 8a.

Vypiš zvýrazněná podst.jména a urči u nich pád a vzor

Anglický jazyk

Lekce 22, slovní zásoba a cvičení

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.18 Vznik českého státu-Přemyslovci

Zápisky na webnode

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Zopakuj si zapsané.

Přírodověda

Str44-46 Ekosystém louka

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky a vypracuj zadaný úkol.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

 

————————————————————————————————————————————————-