4.B

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 30.3.-3.4.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

On-line výuka ve stanovený čas.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Zlomky

Strana 12,13-projděte si ústně

strana 15-ústně

Str.13 cv. 8přepiš a vypočítej 4  příklady

Str.15 cv.7přepiš a vypočítej 4 příklady

 

Český jazyk

Učebnice str.95-96

podst. jména rodu mužského, práce s textem, dle zadání

Opakování a procvičování -vzory r.ženský a střední.

str.94 cv.4,5,6projděte , odpovězte na zadané otázky u jednotlivých cvičení.

Str. 94 cv. 4a.přepiš 6vět

Str.93 cv. 2d přepiš

Anglický jazyk

Lekce 20, slovní zásoba a cvičení

Cvičení 20 lekce

Odešli Mgr.Havranové

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.13 Velkomoravská říše

Zápisky na webnode

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Zopakuj si zapsané.

Přírodověda

Str44-46 Ekosystém louka

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky a vypracuj zadaný úkol.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

Vzkaz od Mgr. Havranové – Žáci 4.ročníků si mohou kdykoliv požádat o telefonickou podporu AJ – 721 910 501

———————————————————————————————————————————————————————————

Třída 4.B přehled učiva pro týden od 23.3.-27.3.2020                            Mgr.Iva Reicheltová

Veškeré informace na jednotlivé dny najdete na  4-b-vsehrdova.webnode.cz,

https://www.umimecesky.cz/,https://www.umimematiku.cz/ …dobrovolné úlohy.

Předmět

Učebnice -projdi si zadaná cvičení

Vypracuj do školního sešitu

Matematika

Učebnice 3.díl

Strana 7-projděte si ústně, jednotlivá cvičení 1,2,4,

strana 8-cv. 8,10,13-ústně

Str.7 cv. 3 přepiš a vypočítej 4 sloupečky

Str.7 cv.6 přepiš a vypočítej 4 příklady

Str.8 cv.11,12

Český jazyk

Učebnice str.91-vzor kost, práce s textem, dle zadání

Opakování a procvičování -vzory r.ženský a střední.

str.92-93 cv.1,2,3 projděte , odpovězte na zadané otázky u jednotlivých cvičení.

Str. 92 cv. 3-přepiš 6vět

Str.93 cv. 2a

Anglický jazyk

Lekce 19, slovní zásoba a cvičení

Cvičení 19 lekce

Informatika

Učivo odesláno  Mgr.  Němečkovou na email.

Vypracuj zadaný úkol.

Vlastivěda

Str.11Minulost v pověstech

Úkol: zjisti informace o hoře Říp , zapiš do sešitu a namaluj.

 

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

 Přepiš výpisky a namaluj obrázek k pověsti.

Přírodověda

Str.34-35 vlastnosti látek-délka, teplota, hmotnost, čas.

 

 

Výpisky najdete na

 4-b-vsehrdova.webnode.cz

Přepiš výpisky a vypracuj zadaný úkol.

 

 

Každý den….otevři knihu a čti.

 

———————————————————————————————————————————————————————————-