5.A

Učivo 22. 6. – 24. 6.

Pondělí  – ČJ vyjmenovaná slova

                  Ma – písemné násobení a dělení

Úterý       – Čj slovní druhy

                   Ma – desetinná čísla, záporná čísla

Středa       – Čj Shoda podmětu s přísudkem

                    Ma finanční gramotnost

Každé ráno ti zašlu na skupinu cvičení.

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (22. 6. – 24. 6. 2020)

 

PONDĚLÍ 22. 6.

Najdi v každé větě 1 chybu, označ ji a větu správně přepiš.

Katie were at her grandma´s.

They has got a new puppy.

I are at school.

John have to play the violin every day.

Were it boring?

 

ÚTERÝ 23. 6.

Doplň do otázek tato slova: Where, How, What, When.

………………… is your name?  My name is James.

……………….. were you born?   I was born in Prag.

………………… were you born?  I was born on 2nd February 1995.

……………….. old are you?   I am 25 years old.

 

STŘEDA 24.6.

Doplň do vět a otázek správný tvar slovesa být v přítomném čase – am, is, are.

We ……………… at home.

He ……………… at the cinema.

…………. you happy?

…………. it interesting?

Tina …………… at the shopping centre.

——————————————————————

Učivo 15. 6. – 19. 6. 2020

Veškeré podklady ti budu zasílat denně na skupinu.

 

Pondělí

Čj  15. 6. Neohebné slovní druhy – příslovce 145/13

Ma 15. 6. Desetinná čísla násobení a dělení – příklady ti zašlu na skupinu

Úterý

Čj 16. 6. . Neohebné slovní druhy – předložky 147/3

Ma 16. 6. Opakování  počteníček povrch krychle 47/3

Středa

Čj 17. 6. Koncovky přídavných jmen https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-ovi-ovy-2-uroven/6470

Neohebné slovní druhy – spojky 151/4                                                                                                            

Ma 17. 6.  Opakvání – slovní úlohy – zašlu ti na skupinu

Čtvrtek

Vl 18. 6. Vl Sousední státy ČR (učivo zašlu mailem).

Ma 18. 6. MA Desetinná čísla 46/6,8

Pátek

Ma 19. 6. Opakování 46/10, 57/7

Čj 19. 6. Neohebné slovní druhy – částice a citoslovce – 152/153 zásobník informací

——————————

5. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (15. 6. – 19. 6. 2020)

 • Skype bude tento týden v pondělí a ve středu.

5.B – 8:15 – 9:00

5.C – 9:05 – 9:50

5.A – 1. skupina od 10:00, 2. skupina od 10:35

5.B + 5.C (děti doma) – od 11:15

 • Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 15. 6. + STŘEDA 17.6.

Souhrnné opakování učiva

 

Učivo 8. 6. – 12. 6. 2020

 

Pondělí

Čj  8. 6. Opakování vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná

Malý papoušek str. 7, 8

Ma 8. 6. Desetinná čísla 57/2

Úterý

Čj 9. 6. Věta jednoduchá, souvětí – 140/30 ústně

140 zásobník informací – vypiš z něj jen vzorové věty.

Ma 9. 6. Opakování  početníček povrch krychle 47 1,2

Středa

Čj 10. 6. Koncovky přídavných jmen https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-ovi-ovy-2-uroven/6470

Malý papoušek přídavná jména str. 37                                                                                                                 

Ma 10. 6.  Opakování – aritmetický průměr – počteníček str, 56

Čtvrtek

VL 11. 6. Vl Sousední státy ČR (učivo zašlu mailem).

Ma 11. 6. MA Záporná čísla seznámení https://www.youtube.com/watch?v=MJmSkJ5beSI&list=PLlQgBpv1udkKurWDGh1Wa-Fe0SBXK4jwO

https://www.youtube.com/watch?v=sOLyNVlE5Qs

Pátek

Př 12. 6. Člověk a jeho zdraví – chráníme přírodu (učivo zašlu mailem).

Čj 12. 6. Neohebné slovní druhy – příslovce 142/1b,c

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (8. 6. – 12. 6. 2020)
 • Skype bude tento týden jen ve středu.

5.A – 1. skupina od 10:00, 2. skupina od 10:35

5.B + 5.C (děti doma) – od 11:15

 • Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 8. 6.

Doplň do těchto vět was nebo were a pošli na WhatsApp:

They ……… at a concert. Tina …….. at home. I………. at a tennis match. Luke ………… at a golf tournament. We…………… at a yoga class. Hisham …………. at a motorbike race.

ÚTERÝ 9. 6.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM

STŘEDA 10. 6.

SKYPE – OPAKOVÁNÍ

ČTVRTEK 11.6.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA – přepiš tyto otázky a odpověz na ně celou větou:

 1. What´s your name?
 2. Where are you from?
 3. How old are you?
 4. What´s the date today?
 5. What´s the weather like today?
 6. Where were you yesterday?

Fotku mi pošli na WhatsApp.

——————————————————————————————

Učivo 1. 6. – 5. 6. 2020

 

Pondělí

Čj  1. 6. Věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy 128/5 budeme pracovat ústně

Malý papoušek str. 38,39 urči druhy zájmen

www.didakta.cz Vyjmenovaná slova – doplň i/y do věty.

Ma 1. 6. Desetinná čísla násobení a dělení 36/1b, 36/4,5 budeme pracovat společně

Úterý

Čj 2. 6. Věta jednoduchá, souvětí – 129/7 ústně

Malý papoušek přídavná jména str. 36

Ma 2. 6. Desetinná čísla – 36/7,8

Středa

Čj 3. 6. Koncovky přídavných jmen https://www.pravopisne.cz/2016/07/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnnem-cviceni-4-pravokviz-15/

Malý papoušek přídavná jména str. 37                                                                                                                 

Ma 3. 6.  Nerovnice 37/1,3, 4

Čtvrtek

VL 4. 6. Vl Evropa jeden ze světadílů, sousední státy ČR (učivo zašlu mailem).

Ma 4. 6. MAG střed a osa úsečky https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8

https://www.youtube.com/watch?v=M2vdMosWMCI

Pátek

Př 5. 6. Člověk a jeho zdraví – první pomoc, osobní bezpečí (učivo zašlu mailem).

Čj 5. 6. Slovní druhy – malý papoušek str.45

 

 5. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (1.6. – 5. 2020)

 

 • Skype bude tento týden v úterý a ve středu!!!

5.A – 1. skupina od 10:00, 2. skupina od 10:35

5.B + 5.C (děti doma) – od 11:15

 • Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 1.6.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • Pracovní sešit – str. 72/cv.2 – pošli fotku ke kontrole

ÚTERÝ 2. 6.

SKYPE

 • zopakování slovní zásoby 27. lekce = kulturní a sportovní události
 • pracovní sešit – společně: str. 68/cv.3
 • učebnice – str. 63 – otázka: How was it?/How is it? A odpověď: It was…/It it…

STŘEDA 3. 6.

SKYPE

 • pracovní sešit – str. 69/cv.4+5+6

ČTVRTEK 4.6.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 73/cv.5 – pošli fotku ke kontrole

—————————————————————————————-

Učivo 18. 5. – 22. 5. 2020

 

Pondělí

Čj  25. 5. Větné členy – přívlastek 128/4 – sešit

130/9 ústně

www.didakta.cz Vyjmenovaná slova – doplň i/y do věty.

Ma 25. 5. Desetinná čísla násobení a dělení 33/2, 33/7

Př 25. 5. Člověk a jeho zdraví – opakování

Úterý

Čj 26. 5. Věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy strana 130 zásobník informací – přečti si

www.didakta.cz Slovní druhy

Ma 26. 5. Obsahy složitějších obrazců – 28/4,5

Středa

Čj 27. 5. Věta jednoduchá, souvětí 132/12 – ústně

www.didakta.cz Slovní druhy – urči ve větě.                                                                                                             

Ma 27. 5.  Dělení desetinných čísel 35/7 druhý řádek

Čtvrtek

Čj 28. 5. Větné členy – přívlastek 136/21 do školního sešitu dvě věty

Ma 28. 5. Dělení desetinných čísel přirozeným číslem 35/4

Pátek

Ma 29. 5. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem 36/1, 36/3

Čj 29. 5. Cvičení na opakování učiva ti zašlu na skupinu.

INF – úkoly ti posílá paní učitelka na mail

ANGLICKÝ JAZYK

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (25. 5. – 29. 5. 2020)

Skype bude dle následujícího rozvrhu:

 

1. vyuč. hod.

2. vyuč. hod.

10:00-10:30

10:35-11:05

11:15-11:45

pondělí

5.B

5.C

5.A (1.skupina)

5.A (2.skupina)

5.B + 5.C

(děti doma)

středa

5.B

5.C

5.A (1.skupina)

5.A (2.skupina)

 

Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 25.5.

SKYPE

 • zopakování slovní zásoby 26. lekce
 • učebnice – str. 61 – sloveso být v minulém čase (oznamovací věta, otázka, odpověď)
 • pracovní sešit – str.67/cv. 4+5

ÚTERÝ 26.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 67/cv. 6 – vyfoť a pošli ke kontrole

STŘEDA 27.5.

SKYPE

 • učebnice – str. 62/cv.1+2 – vyvození slovní zásoby lekce 27 = kulturní a sportovní události

ČTVRTEK 28.5.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • zapiš si slovíčka lekce 27
 • pracovní sešit – str. 68/cv.1+2
 • Do cv. 1 doplň: 1. hokejový zápas, 2. závod koní, 3. hudební festival, 4. golfový turnaj, květinová show, 6. hodina jógy.
 • Ve cv. 2 jsou tyto obrázky: tenisový kurt, stadion, sportovní centrum, divadlo, kostel, hrad a pošta.
 • vyfoť zapsaná slovíčka a obě cvičení a pošli ke kontrole

———————————————————————————-

Učivo 18. 5. – 22. 5. 2020

 

Pondělí

Čj 18. 5. Číslovky 124/16 do školního sešitu.

www.didakta.cz Vyjmenovaná slova – doplň i/y do věty.

Ma 18. 5. Desetinná čísla násobení a dělení 26/7, 29/4

Př 18. 5. Člověk a jeho zdraví – chráníme si zdraví – výpisky ti zašlu

Úterý

Čj 19. 5. Skladba – stavba věty přečti si zásobník informací ze strany 126

www.didakta.cz ohebné slovní druhy 2, zájmena a číslovky urči druh

Ma 19. 5. Obsahy složitějších obrazců – 28/1

Středa

Čj 20. 5. Skladba – větné členy 127/napiš vzorec do sešitu

www.didakta.cz Slovní druhy – urči ve větě.                                                                                                             

Ma 20. 5.  Obsahy složitějších obrazců – 28/3

Čtvrtek

Čj 21. 5. Větné členy – přívlastek 128/3 do školního sešitu

Ma 21. 5. Násobení desetinných čísel přirozeným číslem 32/1,2

Pátek

Ma 22. 5. Násobení desetinných čísel přirozeným číslem 32/4, 6, 7

Vl 22. 5.  Místo, kde žijeme – Evropa a svět

Výpisky ti zašlu, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz.

Čj 22. 5. Cvičení na opakování učiva ti zašlu na skupinu.

INF – úkoly ti posílá paní učitelka na mail

—————————————————————————————-


 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (18. 5. – 22. 5. 2020)

Skype bude jen v pondělí. (Ve středu máme dopoledne poradu.)

Doučování bude ve čtvrtek od 10hod.

 

PONDĚLÍ 18.5.

SKYPE

 • učebnice – str. 60/cv.1 – vyvození slovní zásoby lekce 26
 • sloveso být v minulém čase – záporná věta

ÚTERÝ 19.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • zapiš si a procvič si slovíčka lekce 26
 • zapiš si sloveso být v minulém čase – záporná věta (posílám v příloze emailu)
 • vše vyfoť a pošli ke kontrole

STŘEDA 20.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 66/cv.1 – Bad je v různých budovách – na poště, v počítačovém klubu, v tělocvičně, v muzeu, v knihovně… (Používej předložku AT a určitý člen the…)
 • pracovní sešit – str. 66/cv.2

ČTVRTEK 21.5.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 66/cv.3 – poradím, že 1. obrázek = mountains, 2. = zoo, 3. = museum
 • vyfoť str. 66 a pošli ke kontrole

 

Děkuji za spolupráci.

 ——————————————————————————–

Učivo 11. 5. – 15. 5. 2020

Pondělí

ČJ  11. 5. Číslovky 121/9 ústně– při videokonferenci si procvičíme probírané učivo a kdo bude mít chuť, napíše si diktát.

Ma 11. 5. Desetinná čísla zaokrouhlování – 9/1 písemně – výsledek zaokrouhli na desetiny

                 Násobení desetinných čísel – ústně 26/1

Př 11. 5. Odlišujeme se od ostatních živočichů

Výpisky z přírodovědy ti mohu zaslat, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz , jinak si je máš možnost vypsat z učebnice str.71 

Úterý

ČJ 12. 5. Číslovky-cvičení, které napíšeš do sešitu, ti zašlu na skupinu.

Videokonference zaměřena na procvičení probíraného učiva.

Ma 12. 5. Slovní úlohy aritmetický průměr 8/4,5

Videokonference – slovní úlohy si společně projdeme.

Středa

ČJ 13. 5. Koncovky přídavných jmen – opakování – cvičení ti zašlu na skupinu.                                                                                                       

Ma 13. 5.  Písemné dělení 8/9 poslední tři příklady.

Videokonference – Vypočítáme slovní úlohy zaměřené na aritmetický průměr.

Čtvrtek

ČJ 14. 5. Číslovky dvě a tři str.121 cvičení do sešitu vyhledej…užijte číslovky…u následujících tvarů (vysvětlím při videokonferenci)

Ma 14. 5.  Písemné sčítání 9/5 tři příklady. 9/6 slovní úloha

Pátek

Vl 15.5.  Lidé kolem nás – soužití lidí, právo a spravedlnost, vlastnictví a kultura – probereme si toto učivo při videokonferenci.

Výpisky ti zašlu, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz. Jinak si je vypiš ze strany 36.

ČJ 15. 5. Vyjmenovaná slova – doplň do věta

                Slovní druhy ohebné 2 -Číslovky – urči druh

INF – úkoly ti posílá paní učitelka na mail

—————————–

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (11. 5. – 15. 5. 2020)

Na Skype si připravte učebnici i pracovní sešit.

 

PONDĚLÍ 11.5.

SKYPE

 • vysvětlení časování slovesa být v minulém čase = učebnice str. 79
 • učebnice str. 58/cv. 1 – příběh 25. lekce

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • udělej výpisky Sloveso být v minulém čase (máš v příloze emailu) – vyfoť a pošli ke kontrole

ÚTERÝ 12.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • zapiš si a nauč se slovíčka 25. lekce, zaměř se hlavně na předložky
 • vypracuj v pracovním sešitě cv. 1 + 2 na str. 64
 • vše vyfoť a pošli ke kontrole

STŘEDA 13.5.

SKYPE

 • procvičení slovíček 25. lekce
 • procvičení minulého času slovesa být = učebnice – str. 59
 • společně: pracovní sešit – str. 65/cv.4

ČTVRTEK 14.5.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 64/cv.3 (POZOR zde používejte sloveso být v přítomném čase – Luke není…., On je….)
 • pracovní sešit – str. 65/cv. 5 (POZOR zde je sloveso být v minulém čase – já jsem byla…, on byl…)
 • vše vyfoť a pošli ke kontrole

 

Děkuji za spolupráci.

 

—————————————————————————————————————————–

Učivo 4. 5. -7. 5. 2020

Pondělí

ČJ  4. 5. Číslovky – při videokonferenci si vyvodíme a procvičíme druhy číslovek

Ma 4. 5. Desetinná čísla zaokrouhlování – 6/8 při videokonferenci si zopakujeme pravidla zaokrouhlování

Př 4. 5. Člověk roste a vyvíjí se

Výpisky z přírodovědy ti mohu zaslat, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz , jinak si je máš možnost vypsat z učebnice str.68   

Úterý

ČJ 5. 5. Číslovky-do chytrého sešitu si zapiš zásobník informací  ze strany 120 –  Na didaktě slovní druhy 2, číslovky – najdi číslovku a cvičení  určité a neurčité číslovky

Videokonference zaměřena na procvičení probíraného učiva.

Ma 5. 5. Výpočet části z celku 6/1, 6/2  do školního sešitu

Při videokonferenci si budeme opakovat pamětné dělení

Středa

ČJ 6. 5. Skloňování číslovek dva, oba – skloňování do chytrého sešitu. Při videokonferenci si vysvětlíme.                                                                                                  

Ma 6. 5.  Slovní úlohy 6/6,7

Videokonference – slovní úlohy si společně projdeme a přidáme aritmetický průměr

Čtvrtek

ČJ 7. 5. Skloňování číslovek tři, čtyři – přepiš do chytrého sešitu

Na didaktě trénuj slovní druhy 2 – číslovky – urči druh

Ma 7. 5. Opakování rovnic – najdi řešení rovnic 8/8

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (4. 5. – 7. 5. 2020)

Na skype si tento týden připravte učebnici i pracovní sešit.

 

PONDĚLÍ 4.5.

SKYPE

 • slovíčka 24. lekce
 • přítomný čas průběhový – učebnice – str. 55/cv. 3
 • pracovní sešit – společně str. 61/cv.4
 • zopakování – měsíce v roce, datum, narozeniny

ÚTERÝ 5.5.

 • pracovní sešit – str. 61/cv.5 – pošli v úterý fotku ke kontrole

STŘEDA 6.5.

SKYPE

 • vazba „I would like…“ – společně pracovní sešit str.63/cv.4
 • přítomný čas průběhový – společně pracovní sešit str.63/cv.5

ČTVRTEK 7.5.  

 • pracovní sešit – str. 63/cv. 6 – pošli ve čtvrtek ke kontrole

 

PÁTEK 8.5.

Have a nice holiday

 

—————————————————————————————————————————-

Učivo 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí

ČJ  27. 4. Zájmeno ona – cvičení do školního sešitu ti pošlu na whatsapp, dále při videokonferenci procvičíme s sebou – sebou, slovní druhy.

Ma 27. 4. Desetinná čísla + – , slovní úlohy 4/5,6

Videokonference zápis desetinným číslem v daných jednotkách

Př 27. 4. Rozmnožovací soustava

Výpisky z přírodovědy ti mohu zaslat, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz , jinak si je máš možnost vypsat z učebnice str.66  

Úterý

ČJ 28. 4.   Zájmeno ty, my vy – skloňování do chytrého sešitu. Při videokonferenci si procvičíme.

MaG 28. 4. Výpočet povrchu kvádru a krychle. 47/5 a  54/4  v druhém díle učebnice.

Při videokonferenci si budeme opakovat vzorečky a dosazení do vzorce.

Středa

ČJ 29. 4. Pravopis 110/5 ústně.  110/7 4 věty do školního sešitu a urči slovní druhy.

Při videokonferenci si budeme opakovat slovní druhy.                                                                                                           

Ma 29. 4.  Písemné násobení 4/12 poslední tři příklady

Videokonference – slovní úloha km, m, dm, cm

Čtvrtek

ČJ 30. 4. Zájmeno ona , s sebou – sebou– cvičení ti pošlu na skupinu – napíšeš do čjd

Ma 30. 4. Odčítaní desetinných čísel 5/1, 5/2

Vl 30. 4. Výpisky z vlastivědy ti mohu zaslat, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz Jinak si je máš možnost vypsat z učebnice str.30. a 32. Moravskoslezský a Zlínský kraj.  Kraj, města, řeky… si vyhledej na mapě. Vše procvičuj na didaktě ČR a kraje.

INF – úkoly ti posílá paní učitelka na mail

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (27. 4. – 30. 4. 2020)

Tento týden vynecháme pracovní sešit a budeme opakovat pouze na Skype.

 

Do školního sešitu udělej zápisky – datum v aj (posílám emailem).

 

PONDĚLÍ 27. 4. – SKYPE (zopakování slovíček 23. a 24. lekce, řadové číslovky, měsíce, datum)

STŘEDA 29. 4. – SKYPE – opakování

PÁTEK 1. 5. – Have a nice holiday.

 

————————————————————————————————————————————————-


Učivo 20. 4. – 24. 4. 2020

ČJ  20. 4. Zájmeno já – procvičení str. 112/12 do školního sešitu. Při videokonferenci procvičíme zájmeno ona ústně.

Ma 20. 4.  Násobení desetinných čísel – slovní úloha str. 25/3

Videokonference zaměřená na finanční gramotnost.

Př 20. 4. Výpisky z přírodovědy ti mohu zaslat, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz , jinak si je máš možnost vypsat z učebnice str.65 nervová soustava.

ČJ 21. 4.   Pravopis 112/13 s sebou/ sebou. Dále procvičuj na Didaktě druhy zájmen.

MaG 21. 4. Výpočet povrchu krychle. Vypočítej povrch krychle o hraně dlouhé 11 dm.

Při videokonferenci si vše budeme opakovat.

ČJ 22. 4. Pravopis 115/22 do čjš.  Při videokonferenci projdeme ústně zájmeno ji/jí

Ma 22. 4.  Písemné dělení str.3/13 druhé dva příklady 34 622 : 52 a 27 839 : 30, do Mad 3/7

Ma 23. 4. Výpočet povrchu kvádru – Mag sešit – zaznamenej výpisek od pana učitele. https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo . Společně si při videokonferenci projdeme.

https://www.youtube.com/watch?v=wMMsHXukAjc

ČJ 23. 4. Zájmeno ona – 114/19

Při videokonferenci si společně projdeme a odůvodníme.

Vl 24. 4. Výpisky z vlastivědy ti mohu zaslat, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz Jinak si je máš možnost vypsat z učebnice str.28. Olomoucký kraj.  Kraj, města, řeky… si vyhledej na mapě. Vše procvičuj na didaktě ČR a kraje.

Ma 24. 4. Sčítání a odčítání desetinných čísel str. 3/12

ČJ 24. 4. Stupňování přídavných jmen – cvičení se zadáním zašlu na školní skupinu.

Videokonference – najdi chybu.

INF – úkoly ti posílá paní učitelka na mail

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (20.4. – 24.4. 2020)

PONDĚLÍ 20.4.

 • skype (opakování – měsíce v roce, řadové číslovky, datum) – v učebnici – str. 53
 • po lekci skype vypracuj v pracovním sešitě cv. 6 na str. 59

 

ÚTERÝ 21.4.

 • zopakuj si slovíčka lekce 22 a vypracuj v pracovním sešitě opakování: str. 62/cv. 1+2+3

 

STŘEDA 22.4.

 • skype – učebnice str. 54/cv.1
 • po lekci skype si vypiš a nauč se slovíčka lekce 24

 

ČTVRTEK 23.4.  

 • vypracuj v pracovním sešitě str. 60/cv.1+2+3

cv.2 – doplň slovíčka: iced tea, cake, ice cream, Coke, hazelnuts, jelly, hot chocolate, tea, like, like, like

cv.3 – připomínám, že fráze „How much is…..?“ znamená: „Kolik stojí….?“

Protože už se ptáte na konkrétní jídlo a pití, nezapomeňte před názvy jídel a pítí člen určitý the.

 

PÁTEK 24.4.

 • nejpozději v pátek mi pošli úkoly ke kontrole

 

—————————————————————————————————————————


Učivo 14. 4. – 17. 4.

Každý den platí naše videokonference – čas upřesněn na naší skupině.

ČJ. 14. 4. Přídavná jména – 106/4 3 věty do Čjš, www.didakta.cz ohebné slovní druhy 1 – vyplň tabulku

Ma. 14. 4. Výpočet povrchu krychle https://www.youtube.com/watch?v=hz4WWhgQQQA – zapiš si

 Mag sešit –  z učebnice str. 46 žlutý rámeček přečíst, opsat si vzoreček

MaG 15. 4. Výpočet povrchu krychle 46/6,7

ČJ 15. 4. Koncovky přídavných jmen – cvičení se zadáním zašlu na školní skupinu.

Ma 16.4. Početníček násobení desetinných čísel 33/2

Př. 16. 4. Opakuj si probrané soustavy

ČJ 17. 4. Zájmeno ona vyvození – zašlu na skupinu text do chytrého sešitu.

Vl 17.14. Výpisky z vlastivědy ti mohu zaslat, jen mě kontaktuj na havranova@zsvsehrdova.cz Jinak si je máš možnost vypsat z učebnice str.26.  Kraj, města, řeky… si vyhledej na mapě. Vše procvičuj na didaktě ČR a kraje

INF – úkoly ti posílá paní učitelka na mail.

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (14.4. – 17.4. 2020)

ÚTERÝ 14.4.

 • učebnice – str. 52 – poslechni, přečti si a přelož příběh lekce 23 (v emailu posílám na pomoc poslech i překlad)
 • do slovníčku si vypiš a nauč se zatím jen názvy měsíců v roce, zapiš si je za sebou od ledna do prosince

STŘEDA 15.4.

 • skype (budeme trénovat měsíce, řadové číslovky jedenáctý – třicátý první a naučíme se správně říkat datum) – v učebnici – str. 52/cv.2, str. 53/cv.3
 • po lekci skype vypracuj v pracovním sešitě str. 58
 • 2 – poradím, že jaro=spring (březen, duben, květen), léto=summer (červen, červenec, srpen), podzim=autumn (září, říjen, listopad), zima=winter (prosinec, leden, únor)
 • 3 – Tady poradím, že otázka „What´s the weather like?“ znamená: „Jaké je počasí?“ (na jaře by mělo být deštivo, v létě slunečno, na podzim větrno a v zimě velmi chladno)

ČTVRTEK 16.4.  

 • zapiš si do slovníčku a nauč se zbylá slovíčka lekce 23
 • pracovní sešit – str. 59/cv.4+5

PÁTEK 17.4.

 • nejpozději v pátek mi pošli úkoly ke kontrole

 

———————————————————————————————————————————–