Výchovné poradenství

Současná hektická doba přináší i nové problémy nejen s výukou, ale i chováním dětí. Naše škola Vám nabízí pomocnou ruku a prostřednictvím výchovného poradce můžeme dojít k nějakému závěru:

Výchovným poradcem školy je :

Mgr. Iva Rybová

email: rybova@zsvsehrdova.cz

Konzultace probíhají po osobní domluvě s výchovnou poradkyní, nebo v době konzultačních dnů a schůzek rodičů.

Činnost výchovného poradenství je k nahlédnutí v ředitelně školy nebo u výchovné poradkyně.

Školní poradenské zařízení:

Kontakt: +420 416 532 437

Zde nabízíme některé další kontakty:

Speciálně pedagogické centrum v Litoměřicích:

Kontakt: +420 416 734 011

Mgr. Tomická Václava, Ph.D. – pracovnice pověřená vedením SPC

Mgr. Encová Gabriela – speciální pedagog – odloučené pracoviště, Roudnice nad Labem

Mgr. Dragounová Petra – psycholog

Mgr. Hájková Oluše – speciální pedagog

Mgr. Preissová Martina – speciální pedagog , odloučené pracoviště Lovosice

Stejskalová Dana – sociální pracovnice

Úřední hodiny:

Provoz pro objednané a veřejnost 8:00– 15:00 hod.

Objednávky na základě telefonické domluvy

 

Pedagogicko- psychologická poradna v Litoměřicích:

Palachova 18, Litoměřice 412 01

tel. +420 416 733 015,  vedoucí pracoviště +420 416 733 031

 

Klinický psycholog děti- dospělí:

Mgr. Jílková Kateřina

Školní 5, Lovosice 410 02

tel. +420 723 111 477   email: jilkovaka@email.cz

 

Dětské krizové centrum

www.dkc.cz

tel. +420 241 484 149 – nonstop

 

Komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra – Komunikační soubor:

Informační leták

Desatero komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra

Klíč pro komunikaci – krátká verze