Výsledky zápisu 2019

Nejpozději do 14. 5. 2019 (30ti denní zákonná lhůta) bude na veřejném místě (dveře školy, vývěsní tabule a web školy – www.zsvsehrdova.cz) zveřejněn seznam přijatých uchazečů.