Výsledky zápisu 2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
         
  Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice rozhodla  
  svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
  o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem   
  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:    
         
           KÓD DÍTĚTE    
  ZŠ 001/2019 přijat/a    
  ZŠ 002/2019 přijat/a    
  ZŠ 003/2019 přijat/a    
  ZŠ 004/2019 přijat/a    
  ZŠ 005/2019 přijat/a    
  ZŠ 006/2019 přijat/a    
  ZŠ 007/2019 přijat/a    
  ZŠ 008/2019 přijat/a    
  ZŠ 009/2019 přijat/a    
  ZŠ 010/2019 přijat/a    
  ZŠ 011/2019 přijat/a    
  ZŠ 012/2019 přijat/a    
  ZŠ 013/2019 přijat/a    
  ZŠ 014/2019 přijat/a    
  ZŠ 015/2019 přijat/a    
  ZŠ 016/2019 přijat/a    
  ZŠ 017/2019 přijat/a    
  ZŠ 018/2019 přijat/a    
  ZŠ 019/2019 přijat/a    
  ZŠ 020/2019 přijat/a    
         
           KÓD DÍTĚTE    
  ZŠ 021/2019 přijat/a    
  ZŠ 022/2019 přijat/a    
  ZŠ 023/2019 přijat/a    
  ZŠ 024/2019 přijat/a    
  ZŠ 025/2019 přijat/a    
  ZŠ 026/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 027/2019 přijat/a    
  ZŠ 028/2019 přijat/a    
  ZŠ 029/2019 přijat/a    
  ZŠ 030/2019 přijat/a    
  ZŠ 031/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 032/2019 přijat/a    
  ZŠ 033/2019 přijat/a    
  ZŠ 034/2019 přijat/a    
  ZŠ 035/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 036/2019 přijat/a    
  ZŠ 037/2019 přijat/a    
  ZŠ 038/2019 přijat/a    
  ZŠ 039/2019 přijat/a    
  ZŠ 040/2019 přijat/a    
  ZŠ 041/2019 přijat/a    
  ZŠ 042/2019 přijat/a    
  ZŠ 043/2019 přijat/a    
  ZŠ 044/2019 odklad ŠD    
         
           KÓD DÍTĚTE    
  ZŠ 045/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 046/2019 přijat/a    
  ZŠ 047/2019 přijat/a    
  ZŠ 048/2019 přijat/a    
  ZŠ 049/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 050/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 051/2019 přijat/a    
  ZŠ 052/2019 přijat/a    
  ZŠ 053/2019 přijat/a    
  ZŠ 054/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 055/2019 přijat/a    
  ZŠ 056/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 057/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 058/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 059/2019 přijat/a    
  ZŠ 060/2019 odklad ŠD    
  ZŠ 061/2019 odklad ŠD    
         
  Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto
  rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost   
  vykonává Základní škola Všehrdova 1 Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice.  
         
                          Mgr. Monika Zemanová, ředitelka školy