Výsledky zápisu 2020

Stránka bude aktuální po prošlém zápisu. Děkujeme za pochopení

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
         
  Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice rozhodla  
  svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
  o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem   
  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:    
         
           KÓD DÍTĚTE    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto
  rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost   
  vykonává Základní škola Všehrdova 1 Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice.  
         
                          Mgr. Monika Zemanová, ředitelka školy