Základní plavecká výuka zahájena

Žáci 3. a 4. tříd začali hned na počátku školního roku se základním plaveckým výcvikem. Žáci se naučí základním plaveckým dovednostem a plaveckým stylům. Dozvědí se také něco o záchraně tonoucího. Základní plavecká výuka je tak naplněna, jak ukládá školní vzdělávací program.