Elektronická výuka – vloženy poslední dny domácí výuky

Vkládáme poslední dny distanční výuky (pondělí, úterý, středa). 

To jsou opravdu již poslední úkoly pro žáky doma. Dopracujte dle pokynů učitelek.

Děkujeme za spolupráci.