Mezinárodní den dětí v ŠD

Jak už bývá naším zvykem směřujeme konání akcí školní družiny na čtvrteční odpoledne. Ne jinak tomu bylo i 3. června. Připravili jsme Den dětí. Všem se vyplnilo přání zrealizovat a být účastníkem této akce. Paní vychovatelky připravily dětem bohatý a zábavný program. Na děti čekalo dvanáct nových disciplín, například věšení prádla, slalom s míčem, zamotaný běh v gumácích, příšerky, opičí dráha, hra na Popelku, hod mokrou houbou a spoustu dalšího. V průběhu odpoledne  se všichni osvěžili nanukem. Další svačinkou byl žlutý meloun, který dostali jako sponzorský dar. Celým dnem je provázely dětské písničky, při kterých  si i zatančili. Na závěr se vypustily do oblak balónky, zamávali jsme jim a něco hezkého  si přáli.

Chtěli bychom poděkovat vedení školy za možnost nákupu odměn a firmě Emco za sponzorský dar.

Velký dík patří také rodičům, neboť nám poskytli spoustu krásných a sladkých odměn. Tento den tak přinesl radost, zábavu a velké nadšení našim nejmenším, a to DĚTEM. Pro nás dospělé byly odměnou rozzářené usměvavé dětské tvářičky.

Za kolektiv vychovatelek, Eva Gertnerová