EVALUAČNÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE – 2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás požádat o spolupráci při výzkumu školního klimatu a hodnocení rozvoje školy,  který uskutečňujeme v souvislosti s revizí školního vzdělávacího programu a s distanční výukou. Cílem tohoto výzkumu je zjistit a posoudit stanoviska rodičů našich žáků. V dotazníku, který se k vám dostane přes komunikační kanál www.onlineskolak.cz budou uvedeny otázky, na které máte možnost zodpovědět tak, že vyberete jednu či více z nabízených odpovědí, v posledních dvou otázkách je možnost zapsat odpověď vlastní. Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen pro interní potřeby školy. 

Děkujeme vám za ochotu a laskavost, kterou nám svým odpovědným přístupem k tomuto dotazníku prokazujete.

Dotazníkové šetření bude přístupné od 1.6. 7:00h. – do 25.6. 22:00h. Stačí pouze rozkliknout odkaz v telefonu, tabletu či počítače.

https://forms.office.com/r/Gftt5xyJy3

Mgr. Jana Kašparová, zástupkyně ředitelky školy