Aktualizace školního řádu od 1.9.2022

Proběhla aktualizace školního řádu o tyto body:

  1. Informování zákonných zástupců o průběhu a organizaci vzdělávání žáků se uskutečňuje:
  • v 1. až 5. ročníku informačním systémem Bakaláři (elektronickou žákovskou knížkou), žákovským deníkem/ komunikátorem jako přílohou elektronické žákovské knížky a prostřednictvím školních webových stránek. Každý zákonný zástupce obdrží přihlašovací údaje k přístupu do webového prostředí systému Bakaláři.
  1. Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

 

Celé znění této přílohy ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU naleznete v záložce INFORMACE – ŠVP.