Historie a současnost školy

Vítejte na stránkách Základní školy Všehrdova 1, Lovosice

Z historie školy a obce:

Historie Základní školy Všehrdova 1, Lovosice začala v červnu 1960, kdy po územní reorganizaci bylo rozhodnuto přidělit bývalou budovu okresního soudu pro školní účely. Přestavbou a vedením byl pověřen pan Veleman, který po 16 let stál v čele pedagogického sboru. 1.9. 1960 se slavnostně otevřela brána ke vzdělávání pro 275 žáků a 11 pedagogů. Základní škola se vždy, ať pod vedením pana ředitele Velemana nebo paní ředitelky Ludmily Horákové nebo paní ředitelky Mgr. Heleny Buškové snažila být o krůček v předu. Obě paní ředitelky navázaly na „tradici“ pana ředitele Velemana a každá stála v čele školy též 16 let. Základní škola, se jako první v Lovosicích přihlásila ke vzdělávacímu projektu „Obecná škola“ a požádala Ministerstvo školství o vyjímku podpořit ve školním roce 1995/1996 pátý ročník.

Současnost školy:

Za finanční podpory MěÚ v Lovosicích se provedlo v budově školy několik velkých rekonstrukcí, kompletní výměna elektroinstalace, sociálního zařízení a odpadů, školní družiny, výměna oken, střešní krytiny a nová fasáda. Jedna z větších akcí byla rekonstukce tělocvičny a šaten školní družiny. Dnes je škola po stránce vzdělávací, výchovné, estetické a hygienické školou zcela moderní. Třídy jsou průběžně dovybavovány novým moderním nábytkem, děti se mohou učit i ve specializovaných učebnách a to jazykové, počítačové a v knihovně. Od školního roku 2008/2009 je ředitelkou školy Mgr. Monika Zemanová, která pokračuje v již započaté tradici modernizace školy. Ve školním roce 2008/2009 přibylo za podpory MěÚ Lovosice a firmy INSKY nové školní hřiště. Škola šla s dobou a vybavila již 7 tříd interaktivními tabulemi, které jsou velkým přínosem pro výuku. Na školní zahradu přibyly postupně dvě hřišťové sestavy, které využívají hlavně děti v ŠD. Za finanční podpory našich sponzorů byla vybudována keramická dílna. O práci v keramickém kroužku je mezi dětmi velký zájem. Školní šatna je již plně vybavena šatními skříňkami pro všechny žáky. O prázdniny v roce 2012 prošla, za částečné finanční podpory zřizovatele, rekonstrukcí podlaha v tělocvičně. Dále se za sponzorského přispění společnosti Raeder & Falge zrekonstruovala část školní družiny.

no images were found