Schůzky rodičů, konzultační dny

Plán schůzek rodičů :
4.9. 2023  pouze 1. třídy
19.10. 2023  16.00 h
25.1. 2024    16.00 h
květen 2024 – přesný termín dle potřeby třídy, nejpozději do 25.5. 2024
 
 
Konzultace po osobní domluvě s třídní učitelkou.