Schůzky rodičů, konzultační dny

 
Plán schůzek rodičů :
1. září 2022             – pouze 1.třídy
20. říjen 2022        – 16:00 hodin
26. ledna 2023      – 16:00 hodin
25.  května 2023   – 16:00 hodin
 
Konzultace po osobní domluvě s třídní učitelkou.