Pohádkový čtyřlístek pomáhá III

Název projektu: Pohádkový čtyřlístek pomáhá III
Registrační číslo:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020145
Doba realizace projektu: 1.9. 2021 – 30.6. 2023

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice realizuje projekt v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha.

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.