Pohádkový čtyřlístek pomáhá

NAŠE ŠKOLA REALIZUJE PROJEKT “POHÁDKOVÝ ČTYŘLÍSTEK POMÁHÁ”, REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.02.3X/0.0/16-022/0003510, zaměřený na zkvalitnění  čtenářské gramotnosti. Naši pedagogové se snaží žákům pomoci formou pravidelného doučování a nácviku správné přípravy na vyučování.