Mezipředmětové vztahy ze 4.B

Učivo o krajích ČR,  zakončili žáci kresbou významných památek jednotlivých krajů.🇨🇿

Dále si v lednu také vybírali ve školní knihovně doplňkovou četbu. Vybrali ” TEMNÉ DĚDICTVÍ”.
Hned se dali do čtení.